osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)

INFORMACIJE O VRTCU

Naziv: VVZ RAČE
Naslov: Nova ulica 5, 2327 RAČE
Telefon: +386 2 608 09 01
Fax: +386 2 608 12 21 (OŠ RAČE)
Transakcijski račun: 01298-6030676659 (OŠ RAČE)
Davčna številka: 97890898 (OŠ RAČE)
Matična številka: 5085292000 (OŠ RAČE)
Ravnatelj: JOŽEF JURIČ, prof.
Elektronski naslov: os.race@guest.arnes.si
Spletni naslov: www.osrace.si/vrtec.htm

Podatki o prostih mestih v vrtcih:
Evidence VI zavodov in VI programov

 

VRTEC RAČE VABI K VPISU 2008/2009

otroci.gif (3002 bytes)

Otroci večkrat dobro poskrbijo, da nas in starše glave bolijo. Že hip za tem iskreno prav priznajo, kako zelo nas vendar radi imajo. Zato, odrasli, malo potrpimo. V življenje srečne otroke izpustimo!
 

Če želite imeti sproščen in prijeten dopust, opravite jesenske obveznosti v mesecu maju. To je hkrati priložnost, da zagotovite svojemu otroku prosto mesto v našem vrtcu.


Vpis v vrtec Rače bo ves mesec maj 2008 v vrtcu Rače, Nova ulica 5.

Vabimo Vas, da nas obiščete v ponedeljek, 5. maja 2008, od 17.00 do 19.00 ure,
ko bomo organizirali DAN ODPRTIH VRAT.

Vse informacije v zvezi z vpisom so na voljo na tel. št. 608 09 01 vsak delavnik od 8. do 13. ure.

VABLJENI!

VRTEC SE PREDSTAVI

 

NAJ BO OTROKU

ZAVETJE VARNOSTI,

LJUBEZNI IN SREČE.


Našemu vrtcu je ime
Smehec.

vrtko.jpg (9120 bytes)

 

KDO SMO?

Vrtec Rače je javni vzgojno-izobraževalni zavod, enota OŠ Rače.
Enota ima 5 oddelkov, in sicer 2 oddelka prvega starostnega obdobja in 3 oddelke drugega starostnega obdobja.
V enoti je zaposlenih 14 delavk:

 • 5 vzgojiteljic,
 • 6 pomočnic vzgojiteljic,
 • kuharica Kristina Koželj,
 • pomočnica kuharice Alenka Weiss,
 • in negovalka prostorov Štefka Golavšek .


Pedagoški vodja vrtca je Zdenka Puhar, organizacijski vodja pa Irena Flajšman.

 

ODDELKI VRTCA

1. ZVEZDICE (od 2 - 3 let):

vzg. JOLANDA BOROVNIK,
pom. vzg. DARJA PUŠENJAK

2. LUNICE
(od 2 - 3 let):
vzg. ANDREA HERCEG,
pom. vzg. DOBIČ APOLONIJA

3. OBLAČKI
(od 4 - 5 let):
vzg. VESNA SAVNIK,
pom. vzg. CITA ŠNUDERL in MITJA KAPUN

4. SNEŽINKE
(od 4 - 6 let):
vzg. NADA KMETEC,
pom. vzg. IRENA HODAK

5. SONČKI
(od 5 - 6 let):
vzg. IRENA FLAJŠMAN,
pom. vzg. MARTA PREDIKAKADELOVNI ČAS VRTCA: 5.30 - 17.00 ure

 

VRTEC NAJ BO OTROKU ZAVETJE VARNOSTI, LJUBEZNI IN SREČE.


PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Celodnevni program traja od 5.30 do 17.00 ure in poleg vzgojnega programa vključuje zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Poldnevni program obsega 5 urno vzgojno delo, zajtrk, dopoldansko malico in kosilo.

VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO

Izvaja se po kurikulumu za vrtce. To je nacionalni dokument, v katerem sta uokvirjena koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Delo se načrtuje po tematskih sklopih, kjer so poudarjeni vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji otrokovega razvoja.

ZDRAV VRTEC

Je projekt promocije zdravja v vrtcih. Temelji na programih, ki vključujejo področja, s katerimi lahko vplivamo na navade in razvade v otroštvu kot so:

 • prehrana,
 • telesna dejavnost,
 • odnos do škodljivih razvad,
 • vedenje o zdravju.

EKOVRTEC

V tem šolskem letu smo že tretjič pridobili naziv ekovrtec. Projekt ekovrtec je mednarodni projekt, kateri v program dela načrtno uvaja okoljsko vzgojo. S projektom želimo pomagati otrokom graditi človekove vrednote, čustven odnos do okolja, širiti znanje o zdravem okolju, graditi odnose na strpnosti in medsebojnem spoštovanju.

DODATNE IN POPESTRITVENE DEJAVNOSTI

Dodatne dejavnosti se izvajajo na osnovi doplačila staršev. Časovno te dejavnosti ne smejo posegati v redni program vrtca in se lahko izvajajo šele takrat, ko se sprostijo posamezni prostori vrtca. Izvajalci nekaterih programov so zunanji sodelavci. V ponujene dejavnosti se otroci vključujejo po svojih željah, interesih in sposobnostih.
Na željo staršev bomo organizirali naslednje dodatne dejavnosti:

 • tečaj nemškega ali angleškega jezika,
 • plesni tečaj,
 • tečaj drsanja,
 • tečaj smučanja,
 • tečaj oblikovanja,
 • letovanje v Punatu.

Da bo otrokom v vrtcu še bolj zanimivo, bomo za otroke organizirali popestritvene dejavnosti, ki potekajo v času rednih dejavnosti v vrtcu:

 • pravljične ure v šolski knjižnici;

 • bralna značka Malček bralček;

 • računalniške urice v OŠ Rače;

 • praznovanje jeseni s piknikom;

 • pohodi, kratki izleti;

 • projekti: Zlati sonček, Bralna značka, Zdrav vrtec, Zgodnje uvajanje naravoslovja v vrtec, Ekovrtec;

 • rekreativne ure v šolski telovadnici.

vrtko.jpg (9120 bytes)

PRAVILA VRTCA

 • pred rednim vstopom otroka v vrtec, obvezno oddate v oddelek pisno potrdilo o zdravniškem pregledu otroka,

 • prvi dan rednega varstva morate starši sporočiti vzgojiteljici vse posebnosti otroka,

 • želimo in priporočamo vam, da otroka pripeljete v vrtec najkasneje do 8.15 ure, saj kasneje zaradi varnosti vrtec zaklepamo,

 • če se z otrokom zadržujete na igrišču vrtca, pazite na igrala in odpadke odlagajte v koš za smeti,

 • otroke primerno oblačite, da bo sproščen pri igri,

 • v vrtec in iz vrtca spremlja otroka polnoletna oseba,

 • otroka sprejema vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice pri vratih v
  igralnico ali na igrišču, enako je pri odhodu domov,

 • bolan otrok ne more biti v vrtcu, ker ogroža sebe in sovrstnike;
  zdravil otroku v vrtcu ne dajemo, razen na podlagi pisnega
  priporočila zdravnika,

 • otrok mora v vrtcu imeti rezervno obleko,

 • želimo, da nas sproti obveščate o odsotnosti otroka,

 • v igralnice, pisarno, knjižnico, kuhinjo in sanitarije ni dovoljeno vstopati nikomur, razen varovancem vrtca in zaposlenim.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

V odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti. Vrtec mora nuditi staršem občutek varnosti in dobre strokovne usposobljenosti.

Pravice staršev:

 • <spoznati programe javnega vrtca
 • uvajati otroka v vrtec po programu
 • sodelovati pri dopolnjevanju programa
 • koristiti oblike sodelovanja
 • zaščita zasebnosti in varstvo osebnih podatkov
 • zastopanja otrokovih pravic
 • sodelovanje v Svetu zavoda in drugih organih zavoda

Obveznosti staršev do vrtca:

 • spoštovati pravila vrtca
 • pravočasno sporočati vse spremembe
 • obvestiti vzgojiteljico o posebnostih otroka
 • spoštovati konvencijo o otrokovih pravicah
 • spoštovati pravila, ki jih določa pravilnik o varnosti otrok
 • otroci ne smejo prinašati predmetov, ki bi lahko ogrožali otrokovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok
 • priti po otroka pravočasno (v delovnem času vrtca)
 • posredovati telefonsko številko in tiste podatke, s pomočjo katerih je mogoče najti in obvestiti otrokove starše o nepredvidenem dogodku ali dejstvih, za katere je nujno, da jih izvedo
 • za osebne predmete, ki jih otroci prinašajo v vrtec, odgovarjajo starši
 • redno plačevati odmerjeno oskrbnino.

 

SODELOVANJE S STARŠI

Aktivno vključevanje staršev v izvajanje vzgojnega dela prispeva k uspešnemu vzgojnemu delu vseh zaposlenih v zavodu, zato pričakujemo pristno sodelovanje tudi v bodoče. Oblike sodelovanja so:

 • svet staršev;
 • svet zavoda;
 • roditeljski sestanki in govorilne ure;
 • skupni izleti v naravo;
 • vključevanje v vzgojno delo in druge dejavnosti vrtca.

RODITELJSKI SESTANKI IN PRIREDITVE:

 • informativni roditeljski sestanek - september 2007,
 • roditeljski sestanek s predavanjem - januar 2008,
 • delavnica za starše - november 2007 in marec 2008,
 • čistilna akcija ob dnevu zemlje - april 2008,
 • zaključna prireditev - maj 2008.

GOVORILNE URE

Vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure.

vrtko.jpg (9120 bytes)

 

Z IGRO SE OTROK RAZVIJA

IN CVETE, KAKOR SE

CVETJE RAZVIJA IZ POPJA:

VESELJE JE DUŠA SLEHERNEGA

POČUTJA V TEM ČASU.

(Frobel)

 

DELOVNI ČAS VRTCA JE OD 5.30 DO 17.00

Optimizirano za Internet Explorer 6.0+ z resolucijo 1024x768
modertrak.gif (853 bytes)