osrace.gif (7628 bytes)

znaksole.gif (1287 bytes)

SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, OBVLADAMO SEDANJOST IN NAČRTUJEMO PRIHODNOST

modertrak.gif (853 bytes)
zdravas.gif (986 bytes)
ZDRAVA ŠOLA
Program in načrtovanje sta povezana s projektom Ekošola:
 • Učencem bomo pomagali pri oblikovanju pozitivne samopodobo in jih navajali, da bo lahko prav vsak prispeval k boljšemu življenju v šoli.

 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, med učitelji ter med učenci.

 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

 • Izkoristili bomo vsako možnost izboljšanja šolskega okolja.

 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

 • Upoštevali bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

 • V ponudbi malic in kosil bomo učence vzpodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja.

V šolskem letu 2007/2008 bomo nadaljevali:

 • z akcijo za čiste zobe,
 • nadaljevali s projektom "Spodbujamo nekajenje" v 4., 5. 6. 7. in 8, 9.r.
 • nadaljevanje CAP programa - preventiva zlorabe otrok v 4. in 5. razredu.

Čim več informacij in želja bomo skušali pridobiti od učencev in na podlagi teh izvesti njim zanimive dejavnosti. Realizirali jih bomo preko športnih, naravoslovnih, kulturnih dni, razrednih ur in projektnih dni. Še naprej bomo sodelovali z Inštitutom za varovanje zdravja in se dodatno izobraževali.

 

Optimizirano za Internet Explorer 4.0+ z resolucijo 800x600

modertrak.gif (853 bytes)